ขอขอบคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.


ทีมงานจาก มน. รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ และได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยจากทีมงานของ มก. มาก (จะหาโอกาสเขียนเล่าในโอกาสต่อไปครับ) ในนามของตัวแทนจากทีม มน. ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านบ้างในอนาคตอันใกล้

         ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันอังคารที่ 31 ม.ค.49 เรา ทีมผู้บริหารงานวิจัยจาก มน. รวม 9 คน เต็มรถตู้พอดี ประกอบด้วย

         1. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 
   
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

         2. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 
   
         ผู้ช่วยอธิการบดี

         3. รศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง 
   
         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

         4. ผศ.ดร.ชนิดา หันสวาสดิ์ 
   
         รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

         5. ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ 
   
         รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์

         6. ผศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ 
   
         รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน คณะมนุษยศาสตร์

         7. นางจรินทร จันทร์นฤมล 
   
         หัวหน้างานวิจัย กองบริการการศึกษา

         8. นางสาวมีนา สุนันตา 
   
         นักวิชาการศึกษา (งานวิจัย)

         9. นางสาวสิริกร ชูแก้ว 
   
         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัย)

         ได้เดินทางไปขอเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีประเด็นที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน คือ

         1. แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และการแบ่งส่วนราชการของสถาบัน ฯ

         2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

                  - ฝ่ายบริหาร

                  - ฝ่ายสนับสนุน

                  - ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

         3. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

                  - งบบริหารจัดการทั่วไป

                  - งบบุคลากร เช่น เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนต่าง ๆ

                  - การสรรหารายได้

         4. แนวทางการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน / นักวิจัย ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

         5. แนวทางการทำงานที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ / ภาคเอกชน / ภาคชุมชน ตลอดจนความร่วมมือกับต่างประเทศ

         6. เรื่องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

         หลังจากพักรับประทานอาหารเช้าระหว่างทางแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารของ มก. ก่อนเข้าศึกษาดูงาน ซึ่งจะเริ่มเวลา 13.00 น. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการสถาบัน (ศ.ดร.รังสิต สุวรรณเขตนิคม) และท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม) พร้อมทั้งทีมงานอีกประมาณ 10 ท่าน

         ทีมงานจาก มน. รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ และได้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยจากทีมงานของ มก. มาก (จะหาโอกาสเขียนเล่าในโอกาสต่อไปครับ) ในนามของตัวแทนจากทีม มน. ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านบ้างในอนาคตอันใกล้

         ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

 

         วิบูลย์ วัฒนาธร

หมายเลขบันทึก: 14262เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2006 16:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี