รายการ 5 นาทีเพื่อชีวิต โดย ศูนย์บริการวิชาการ  ออกอากาศทุกวันศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ 05.30-06.00 น. สำหรับเนื้อหารายการเดือนนี้ประกอบด้วย

    วันศุกร์ที 3 กุมภาพันธ์ 2549    เรื่อง การเรียนรู้ของทารกในครรภ์

    วันศุกร์ที 10 กุมภาพันธ์ 2549    เรื่อง อาหารใจของเด็ก

    วันศุกร์ที 17 กุมภาพันธ์ 2549    เรื่อง  เรามาเข้าใจเด็กกันเถอะ

    วันศุกร์ที 24 กุมภาพันธ์ 2549    เรื่อง  ทำอย่างไรให้ลูกรักการเรียน

    อย่าลืมนะครับ สำหรับท่านที่มีลูกแล้ว  กำลังจะมี หรือคิดว่าต้องมีแน่นอน ตื่นเช้าอีกนิด ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆ เพื่อลูกของคุณนะครับ

    ขาโจ๋ เจ้าเก่า  รายงาน