เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้ไปร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยชุมชนของนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิก 4 แห่งคืออุตรดิตถ์ แพร่ พิจิตร ตาก จำนวน 17 เรื่อง ใช้เวลาทั้งวัน นำทีมวิพากษ์โดยอาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัยคณบดี ตัวแทนอาจารย์จากทั้ง 4 ศูนย์แพทย์ บรรยากาศดูเป็นวิชาการแต่ก็ไม่เคร่งเครียด ดูน้องๆนิสิตก็ไม่ค่อยเครียดนัก(แต่เบื้องหลังอาจจะเครียดก็ได้) กว่าจะเลิกก็ประมาณ 4 โมงเย็น โดยใช้ห้องประชุมที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

           ก็ต้องขอชื่นชมน้องๆทั้ง 17 กลุ่ม ที่พยายามเก็บข้อมูลและทำการวิจัยในเวลาแค่ 1 เดือน จนสามารถมานำเสนอผลการวิจัยออกมาได้ แม้จะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นก็ตาม แต่ก็ถือว่าน้องๆทำได้ดี

            ประเด็นที่จับได้นั้นอาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องของการกำหนดคำถามวิจัย การออกแบบการวิจัยและการกำหนดตัวอย่าง รวมทั้งการใช้สถิติที่อาจจะต้องกลับไปพิจารณาเนื้อหาความรู้ให้มากขึ้นและที่ผมพอสังเกตได้ชัดส่วนหนึ่งก็คือเวลาได้ผลสรุปจากการวิจัยมาเองกับมือแต่ผู้วิจัยกลับไม่ค่อยเชื่อมั่นข้อมูลที่ตนเองได้ เวลาสรุปเสนอแนะจึงเป็นการเขียนตามความรู้หรือความเชื่อที่เคยเรียนรุ้มามากกว่า การเขียนจากฐานข้อมูลที่ตนเองวิจัยได้