บรรยายกาศการแข่งขันโต้วาที KKU INNOVATION SHOW 2006  คู่ชิงชนะเลิศ วันที่ 27 มกราคม 2549 เป็นไปด้วยความสนุกสนาน จากเสียงเชียร์ของคู่ชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนสาธิตฯ เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ    รับถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ รั้ตมนตรีว่าการกรทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทส่วนอันดับ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ไดรับถ้วยเกียรติยศ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท  ท่ามกลางบรรยายกาศความดีใจของผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และกองเชียร์ 

    ส่วนคู่ชิงที่ 3 เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกัลยาณวัตร กับ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
จ.อุดรธานี  ผลปรากฏว่า โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นผู้มีชัย รับถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท  ส่วนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อันดับที่ 4 รับถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท 

    หลังจากจบการแข่งขัน รศ.สุนีย์  สินธุเดชะ  อาจารย์แม่  ให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทั้งให้ข้อคิดกับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน  และแนะนำให้มีการอบรมเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการแข่งขันในครั้งต่อไป   ซึ่ง รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยคำ  ได้มอบนโยบายให้คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้ว่า จัดโครงการและเนินการต่อไป

  โจ๋  รายงาน