ผลการแข่งขัน โต้วาที KKU INNOVATION SHOW 2006

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาจารย์แม่ แนะโต้วาที 2006 ควรเสริมทักษะภาษาไทยก่อนแข่ง และจัดการแข่งขันหลายระดับ

     บรรยายกาศการแข่งขันโต้วาที KKU INNOVATION SHOW 2006  คู่ชิงชนะเลิศ วันที่ 27 มกราคม 2549 เป็นไปด้วยความสนุกสนาน จากเสียงเชียร์ของคู่ชิงชนะเลิศ ระหว่าง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนสาธิตฯ เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ    รับถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ รั้ตมนตรีว่าการกรทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทส่วนอันดับ 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ไดรับถ้วยเกียรติยศ นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท  ท่ามกลางบรรยายกาศความดีใจของผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ที่ปรึกษา และกองเชียร์ 

    ส่วนคู่ชิงที่ 3 เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกัลยาณวัตร กับ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
จ.อุดรธานี  ผลปรากฏว่า โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นผู้มีชัย รับถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท  ส่วนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อันดับที่ 4 รับถ้วยเกียรติยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท 

    หลังจากจบการแข่งขัน รศ.สุนีย์  สินธุเดชะ  อาจารย์แม่  ให้เกียรติมอบถ้วยเกียรติยศ  พร้อมทั้งให้ข้อคิดกับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน  และแนะนำให้มีการอบรมเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ก่อนที่จะมีการแข่งขันในครั้งต่อไป   ซึ่ง รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยคำ  ได้มอบนโยบายให้คณะทำงานจัดการแข่งขันโต้ว่า จัดโครงการและเนินการต่อไป

  โจ๋  รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)