KM การสร้างเครือข่ายสหกรณ์ 36 จังหวัด

เครือข่ายสหกรณ์
 knowledge M
วันที่ 1-2 กพ.49 ได้ร่วมประชุมเครือข่ายนักวิจัยพื้นที่ 36 จังหวัดร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ ที่ประชุมให้ทุกคน แสดงเป็น นายกิจ นายอำนวย นายบันทึก นายสังเกตุ และเล่าถึงประสบการณ์ในการวิจัยในสนาม โดยมีกรอบอธิบายถึง KV;knowledge vission KS; knowledge sharing KA;knowledge assete ข้อสังเกตคือว่าแต่ละคนยังไม่สามารถนำเรื่องเล่าของนายกิจ หรือเรื่องเล่าจากชาวบ้านมาแยกหมวดหมู่ แล้วนำไปทำเป็นโครงสร้าง ความรู้ ไปแก้ไขปัญหาโดยชาวบ้าน เพื่อชาวบ้านและในกลุ่มชาวบ้านเอง แต่ได้ความรู้มากที่จะไปใช้ใน 36 จังหวัดที่กำลังวิจัยการสร้างเครือข่ายอยู่ในขณะนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน somkiet_chayความเห็น (0)