หลังจากมีการอบรมเกี่ยวกับการจัด KM ในวันที่ 4-5 และ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ในศวทก. ก็มีงานยุ่งๆกันตลอดเวลา จนถึงวันนี้จึงมีโอกาสประชุมทุกคนเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และหาสมรรถนะหลักในการทำ KM ของศูนย์ฯ ปรากฎว่าทุกคนในหน่วยงานในการตอบรับและร่วมมือกันเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่เป็นหัวเรือใหญ่ช่วยระดมความคิด ทั้งๆที่ต่างก็ยุ่งกับภารกิจที่แน่นเอี๊ยด  จนเป็นที่ชื่มชมและเป็นกำลังใจให้ลูกน้องในการทำ KM ของศูนย์ฯ  เลยบอกข่าวมาถึงทุกคนว่าอย่าท้อถอยกับทุกๆสิ่ง ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรือไม่สำเร็จหากเราตั้งใจจริงๆ