วันนี้ได้เข้ามาดูการบันทึกของตนเอง ที่เคยใส่ ลิงค์เข้าไปในบล็อค ไม่ทราบผิดพลาดยังไงปรากฎไม่มีลิงค์ km เลย จึงขออนุญาตอาจารย์จัดการกับลิงค์ในวันนี้นะคะ เพื่อค้นหาวิเคราะห์ประเด็นด้าน KM