Passion Plan สพท. ขอนแก่น เขต 1

Passion Plan สพท. ขอนแก่น  เขต 1


          ผมได้รับ e – mail จาก รศ. นพ. จิตรเจริญ  ไชยาคำ  ผอ. ศูนย์บริการ มข.   เมื่อวันที่ 17 ก.ค.48   แจ้งว่าได้ทำ workshop KM ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1  จ.ขอนแก่น   และทาง สพท. ขอนแก่น  เขต 1   ได้ส่ง Passion Plan มาให้   จึงส่งต่อมาให้ผม comment   ผมตอบกลับไปว่าจะ comment ลงบล็อก

e – mailworkshopKM Passion Plancommentcomment


          สิ่งที่ผมได้รับเป็นเอกสาร 8 หน้า   ในชื่อว่า “Passion Plan KM 480706 สพท. ขอนแก่น เขต 1” สาระของเอกสารเป็นการระบุสั้น ๆ 3 หัวข้อคือ
1.      หัวปลา
2.      ระยะเวลา
3.      สิ่งที่ต้องการสนับสนุน


          โดยระบุเป็นรายคน  42 คน   และ 4 หน่วยงานย่อย   ดังตัวอย่าง


          กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท. ขอนแก่น เขต 1
1.      หัวปลา   “พัฒนา กพ.”
2.      ระยะเวลา   คือ 2 สัปดาห์   มีวิธีติดตามการประเมินผลโดย
·       ประชุมระดมความคิดจากทุกคนเพื่อหาทางพัฒนา
·       สรุปทำพันธสัญญาร่วมกันในแนวปฏิบัติขององค์กร
·       สร้างระบบตั้งแต่นโยบายและผู้ปฏิบัติ   เห็นความสำคัญของ KM และพัฒนาตนเอง
3.      สิ่งที่ต้องการสนับสนุน   คือต้องการทีมงาน KKU_KM เป็นที่ปรึกษาหรือเสนอแนะ


          ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นของกลุ่มงาน   มีระบุไว้ 4 กลุ่มงาน   และมีของข้าราชการเป็นรายบุคคล
(ระบุชื่อ) 42 คน


          ที่จริงผมอยากยกมาให้ดูทั้งหมด   แต่เกรงใจว่าจะทำให้เจ้าของข้อความรู้สึกไม่ดี


ต่อไปนี้เป็น Comment ของผม
1.      ทำ Passion Plan เพื่ออะไร   ผมเข้าใจว่าเพื่อสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันของคนในองค์กร   ที่จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน (ของหน่วยงาน) ที่น่าชื่นชมตาม “หัวปลา” (วิสัยทัศน์  พันธกิจ) ขององค์กรผมเดาว่า   เอกสารที่แนบมาให้ผมดูเป็นการรวบรวมข้อเขียนของแต่ละคนหลัง workshop ซึ่งจะไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำ Passion Plan
วิธีการที่ สคส. ทำ   ใช้กระบวนการ AAR ซึ่งจะได้หลายอย่างรวมทั้ง Passion Plan   กระบวนการจะกินใจจนบางคนน้ำตาไหล
2.      ทำ Passion Plan อย่างไร   ได้กล่าวไปแล้วว่า สคส. ใช้เทคนิค AAR   จุดสำคัญคือทำร่วมกัน   โดยให้พูดออกมาจากใจอย่างอิสระ   และมี “คุณลิขิต” เป็นผู้บันทึกไว้ใช้งาน
3.      Passion Plan ของใคร   ผมคิดว่าต้องเป็น Collective Passion Plan คือของกลุ่ม   ไม่ใช่ของบุคคลเป็นคน ๆ   เราต้องการสร้างอารมณ์ร่วม   ความมุ่งมั่นร่วม
4.      สาระ   สาระของ Passion Plan ต้องเป็นเรื่องงาน   ไม่ใช่เรื่อง KM     ถ้าสาระของ Passion Plan  เป็นเรื่องของ KM ก็เป็นการหลงทางทันที   คือหลงเอา KM เป็นเป้าหมาย   จริง ๆ แล้วต้องเอางานเป็นเป้าหมาย   ใช้ KM เป็นเครื่องมือ
5.      ขอเชิญ   ผมเห็นว่าทีม อ.หมอเจเจขยันมาก   รับฝึกอบรม KM ให้หลายหน่วยงานในภาคอีสาน   น่าจะให้คนสัก 2 คนไปสังเกตการณ์เทคนิคการจัดตลาดนัดความรู้ของ สคส. สักครั้ง   น่าจะได้เทคนิคและวิธีคิดสำหรับเอาไปดัดแปลงทำงานต่อที่เป็นประโยชน์มาก


วิจารณ์  พานิช
   17 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)