ทักษะการเป็นผู้นำแบบใหม่

       วันนี้อ่านหนังสือเจอความรู้ที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆผู้บริหารทุกท่าน ว่าจะบริหารงานในยุคน้ำมันแพงกันอย่างไรดี เราลองมาอ่านและทำความเข้าใจกันดูนะค่ะ

1. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม -> ผู้นำการเรียนรู้กับพนักงาน จะต้องช่วยกันสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร ซึ่งต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่น่าศรัทธาและท้าทายมากพอที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุดไว้ได้ ผู้นำจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความผูกพันและตั้งใจที่จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ร่วมนั้น

2. ประสานทีมต่างหน้าที่เข้าด้วยกัน -> เนื่องจากการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมโครงการมากขึ้น ดังนั้น ผู้จัดการจึงต้องเป็นผู้นำและประสานทีมงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้นำจะต้องสามารถเข้าร่วมทีมทั้งที่ต่างกิจกรรมและต่างวาระรวมถึงสร้างความไว้วางใจได้อย่างรวดเร็ว

3. ทดสอบและรับรู้รูปแบบความคิด -> ผู้นำต้องสามารถที่จะเผชิญหน้ากับสมมติฐานต่างๆ ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความไม่พอใจ ซึ่งอาจใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้ คือ เปิดโอกาสให้มีการตั้งคำถามและตอบคำถามนั้น

4. เข้าร่วมในการคิดเชิงบูรณาการ -> ผู้นำต้องกระตุ้นให้มีการคิดเชิงอย่างบูรณาการที่จะทำให้พนักงานสามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

5. สนับสนุนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความกล้าที่จะเสี่ยง -> ความคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นหนทางสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ แต่ผู้จัดการนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ ดัวยการผลักดันให้ทุกคนกล้าเสี่ยงและควรปกป้อง

6. สร้างแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการปฎิบัติ -> ผู้นำจะต้องสามารถแยกแยะประเด็น หรือกระบวนการที่ซับซ้อนให้ง่ายลง และชัดเจนขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น และต้องทำให้พนักงานมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้และก้าวไปสู่ความสำเร็จ ที่สำคัญที่สุด คือผู้นำจะต้องสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (1)

ธวัชชัย
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจมากครับ มีอะไรดีๆ ก็มาแบ่งปันกันอีกนะครับ