11/07/48

                ประชุมคณะทำงานโครงการ มหาวิทยาลัยชาวบ้าน” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน จากหน่วยงาน  พช.  พอช.  เกษตรจังหวัด  สหกรณ์จังหวัด  ธกส.  ออมสิน  กศน.  ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช  ม.วลัยลักษณ์ กำนันและอบต.ท่าไร่  กำนันและจนท.พัฒนาอบต.บางจาก ตัวแทนจากต.มะม่วงสองต้น และนักศึกษา ป.เอกนิด้า ประเด็นการประชุม
                1. หารือในเรื่องการกำหนดโครงสร้างการจัดการโครงการ (กำหนดรายชื่อคณะทำงานให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหาความไม่ต่อเนื่องของงาน)  

                2.  หารือแนวทางการขับเคลื่อน   

ข้อสรุปการประชุม หลังจากที่คุณภีม เริ่มเปิดประเด็นการพูดคุย (10.00 น.) ความไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการ และแนวคิดของคณะทำงานใหม่ที่เข้ามาประชุมครั้งแรก ก็ต้องทำให้คุณภีมอธิบายเรื่องปลาตะเพียนว่ายน้ำอีกครั้ง (แซวกันในที่ประชุมว่าปลาตะเพียนเกร็ดแห้งหมดแล้ว เนื่องจากพูดหลายครั้งมาก) เป็นผลสืบเนื่องจากการส่งคณะทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานยังไม่ชัดเจนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาประชุมในแต่ละครั้ง คือคนไหนว่างคนนั้นก็มาประชุม ทำให้ขาดความต่อเนื่องในรายละเอียดของงาน

                ประเด็นแรกที่หารือกันก็ได้คณะทำงานที่ชัดเจน

                1.  ผู้รับผิดชอบโครงการนี้คือ หน่วยงาน 9 หน่วยงานที่กล่าวในข้างต้น(คุณเอื้ออำนวย) (การทำงานแบบบูรณาการ) และพื้นที่ (กำนัน/นายก อบต.)

                2.  ฝ่ายวิชาการ   คือ ม.วลัยลักษณ์

                3.  CKO  คือ พช.

                4.  รายชื่อคุณอำนวยที่จะลงพื้นที่จัดการความรู้ของ 3 ตำบล คือ

                ตำบลบางจาก  (พี่พัช จาก พช.  ครูมนัสชนก และครูเอกนรินทร์จาก กศน)

                ตำบลท่าไร่  (พี่จุรี จาก พช.  พี่ซาบีอา  ลุงชินวัตร  จากตัวแทนชุมชน)

                ตำบลมะม่วงสองต้น  (พี่เสาวคนธ์ จาก พช. พี่เสาวลักษณ์  และครูวรรณี จาก กศน.)

ประเด็นแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปก็จะพูดคุยกันในวันที่  25/07/48  และเป็นการเตรียมความพร้อม วางแผนร่วมกันว่ากิจกรรมวันที่ 26/07/48 ที่จะลงพื้นที่จัดการความรู้ที่ ณ วัดบางหลวง ม.3 ตำบลท่าไร่ ซึ่ง 3 ตำบลนำร่องที่เป็นเป้าหมายในโครงการคือ ต.บางจาก  ต.ท่าไร่  ต.มะม่วงสองต้น) ผลการทำกิจกรรมใน 2 วันนี้เป็นอย่างไรอย่าลืมเข้ามาติดตามกันนะคะใน gotoknow.org/kmm-p และ เว็บไซด์km4fc.wu.ac.th