กีฬาพาเพลิน

"กีฬาทำใหุ้สุขภาพแข็งแรง จิตใจเป็นสุข ลดภาระค่ารักษาพยา่บาล"

สวัสดีครับทุกท่าน กีฬานับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยบ้างครั้งอาจจะมาเกี่ยวข้องกับท่านโดยไม่รู้ตัวในรูปแบบต่าง ๆ กัน อธิเช่น การทำงาน  การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา

"กีฬาทำใหุ้สุขภาพแข็งแรง จิตใจเป็นสุข ลดภาระค่ารักษาพยา่บาล"

     วันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกีฬาชนิดหนึ่งโดยย่อ ๆ  ที่เรียกว่า"เปตอง"   เป็นกีฬากลางแจ้งมีต้นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศษ ประมาณ 2,000 ปี ในปี พ.ศ.2521 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนี ได้เริ่มนำกีฬาเปตองมาเริ่มเล่นในเมืองไทย ณ บริเวณเขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี  และในปี พ.ศ.2531 กีฬาเปตองได้บรรจุลงในกีฬาแห่งชาติ

     ลักษณะของการแข่งขัน จะแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

1.ประเภททีม

1.1.ทีม 3 คน     เป็นชาย 3 คน    เป็นหญิง 3 คน      ทีมผสม  (ชายกับหญิงผสมกัน)

1.2.ทีม 2 คน    ืัเป็นชาย 2 คน     เป็นหญิง 2 คน

2.ประเภทเดี่ยว

2.1.ชายเดี่ยว

2.2.หญิงเดี่ยว

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน จะเป็น1.ลูกเปตอง(ลูกกลม ๆ เป็นเหล็ก น้ำหนัก 650-800 กรัม) 2.ลูกแก่น(ลูกกลมๆหรือลูกเป้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25-35 มิลลิเ้มตร)

การนับแต้มแพ้ชนะ

ถ้าทีมใดโยนลูกเปตองไปใกล้ลูกแก่นมากที่สุดจะได้แต้ม 1 ลูกเปตองต่อ 1 คะแนน ทีมใดทำคะแนนได้ถึง 13 คะแนนก่อนจะเป็นฝ่่ายชนะ

ขนาดของสนาม  กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร

การโยนลูก ให้เขียนวงกลมพอประมาณ แล้วเข้าไปอยู่ในวงกลมจึงจะสามารถโยนลูกแก่นและลูกเปตองได้

                                                                       sonti

                                                                    18 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-tourism-and-sportความเห็น (0)