อู่กุ้ยนั้ง มีกัลยาณมิตร

มีเพื่อนเป็นระดับกลาง มีกัลยาณมิตรนั่นแหละคนช่วยเหลือกัน

เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่า มีคำภาษาจีนที่ได้ยินบ่อยๆ ตอนสวดภาวนา คือ ขอให้พบกุ้ยนั้ง อู่กุ้ยนั้ง คือมีคนช่วยเหลือ มีกัลยาณมิตรให้ไมตรีจิตสนับสนุน

อาจแบ่งการเป็นมิตรของคนได้สามระดับ ระดับหนึ่ง ระดับคนรู้จัก ระดับสอง ระดับเป็นเพื่อนเป็นมิตรกัน ระดับสาม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เครือข่ายเป็นระดับที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกัน

เป็นกัลยาณมิตรคงมีความหมายว่าบอกทางให้แก่กัน แนะนำกัน

อีกคำหนึ่งที่ฝรั่งเวลาจะไปทำธุรกิจในจีนมักถามกันก่อนเสมอว่า มี "ก๊วนชี่" บ้างหรือเปล่าในเมืองจีน

ไม่รู้ว่าแปลว่าเส้นสายหรือสายสัมพันธ์ได้หรือไม่ ท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะให้ด้วยขอรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน networkingความเห็น (0)