ค้นหานามบัตรเก่า ๆ เจอชื่อคุณภีม ภคเมธาวี รู้สึกคุ้นตาว่า อ่านเจอใน Blog ที่ gotoknow.org แห่งนี้ ค่อย ๆ นึกก็จำได้ว่า เราเคยคุยกันที่ ม.ราชภัฏ สุราษฎร์ธานี จึงทดลอง Search ก็พบผลงานของคุณภีม ที่

    เผอิญว่า ผมเคยระดมสมองนายธนาคาร, ผู้จัดการโรงรับจำนำ และผู้จัดการ Non-Banks ได้แก่ บริษัท อิออน (AEON) ที่หอการค้าจังหวัดชุมพร ได้รับทราบสภาวะการหมุนเวียนทางการเงินในสังคมต่างจังหวัด มึนตึ๊บอยู่หลายวันจึงออกมาเป็นไฟล์ PowerPoint พยายามอธิบายถึง การไหลเวียนทางการเงิน ทั้งในชุมชนเมือง / ชนบท และขยายขอบเขตออกไปถึงเรื่องที่วัดไม่ได้เป็นตัวเงิน เช่น สินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ที่เราสนใจกันอยู่ในชุมชนแห่งนี้ คิดว่า งานชิ้นเล็ก ๆ นี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับภารกิจของคุณภีม ได้บ้าง จึงนำเสนอมาให้ Download กันได้ที่

ดูแล้วเข้าใจหรือไม่ตรงไหน? หรือเห็นว่าผมควรจะปรับปรุงในส่วนไหน? คุยกันผ่านทาง ข้อคิดเห็น” ของ Blog นี้นะครับ

         ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชุมพร
       [email protected]