ความเห็น 1099

ถึงคุณภีม ภคเมธาวี

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.ไอศูรย์และชาวกศน.

ผมอยากเชิญชวนอ.และชาวกศน.ศึกษาการไหลเวียนของเงินในเขตชนบทจากกรอบเบื้องต้นของอ.เพื่อให้รู้ว่าการกระจายเงินของรัฐบาลผ่านกองทุนหมู่บ้านเป็นการเพิ่มสินทรัพย์หรือซ้ำเติมหนี้สินให้กับชุมชนอย่างไรบ้าง?
และถ้าจะจัดการความรู้เพื่อทำให้การไหลเวียนของเงินไปเพิ่มสินทรัพย์ที่เป็นทุนทางสังคม/วัฒนธรรม มนุษย์ ความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ (นอกจากตัวเงิน) แล้ว จะทำอย่างไร?

ผมจะดำเนินการอยู่ทางนี้ครับ