สวัสดีครับ

 

            ชุมชน Chumphon-KM-Station จะต้องประกาศผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคม 2548 และแล้วผลการตัดสินบันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคม 2548 ของชุมชน Chumphon-KM-Station ได้แ่ก่

 

             1.ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น คือ การบริโภคชาเขียวให้ได้ประโยชน์ ใน "บล็อก DOU54" ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร ติดตามชมได้ที่

 

              http://gotoknow.org/archive/2005/12/16/12/59/59/e9881   

 

             2.การนำเสนอดีเด่น คือ คลินิกยุติธรรม ที่พึ่งของประชาชน ใน "บล็อก คป.ชุมพร" ของ  คุมประพฤติชุมพร ติดตามชมได้ที่

 

              http://gotoknow.org/archive/2005/12/14/09/37/43/e9658

 

              3.กิจกรรมและกระบวนการ KM ดีเด่น คือ ค่ายวิถีพุทธ ใน "บล็อก คป.ชุมพร" ของ คุมประพฤติชุมพรชุมพร ติดตามชมได้ที่

 

              http://gotoknow.org/archive/2005/12/02/12/18/47/e8627

 

               เดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนที่ตัดสินยากเหมือนกับทุกเดือนที่ผ่านมา ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก บล็อกนะครับ พยายามกันต่อไป เดือนหน้าอาจจะเป็นบล็อกของคุณ

 

พรสกล  ณ ศรีโต

 

25/01/2549