จากดอก...สู่ผล

ผมทายไว้ว่า   ดอกอะไรเอ่ย (click) โดยให้ดูจากรูปดอกไม้ที่ถ่ายตอนช่วงวันหยุดปีใหม่   เข้าใจว่าจะถ่ายวันที่ 1 ม.ค.49   บัดนี้ขอเฉลยโดยรูปผลที่เกิดจากดอกทั้งสองนั้น   ถ่ายวันที่ 20 ม.ค.49

                                

                                                รูปดอกฝรั่ง

วิจารณ์  พานิช
 23 ม.ค.49