เคล็ดลับข้อที่ 2 จาก Web ของคุณ Josef Essberger ที่ http://www.englishclub.com แนะนำว่า การเน้นเสียงในประโยคก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพูดและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ สำหรับการเน้นเสียงในประโยคนี้ ก็หมายถึงการออกเสียงดัง หรือ ค่อยให้ถูกคำในแต่ละประโยค เค้ายกตัวอย่าง ประโยคว่า "We want to go." เค้าแนะนำให้ออกเสียงคำทีสำคัญดังกว่าคำไม่สำคัญ คือเสียงดังที่ WANT กับ GO เป็น

We WANT to GO. ส่วนประโยคที่คำสำคัญเพิ่มขึ้นก็ทำตามเคล็ดลับที่ว่านี้เหมือนกัน (เสียงดังกว่าที่ตัวแดง)

We WANT to GO to WORK.

We DON'T WANT to GO to WORK.

We DON'T WANT to GO to WORK at NIGHT.

เค้าบอกว่าเคล็ดลับข้อนี้อธิบายยากหน่อย แต่ก็ขอให้รู้ว่ามันมีด้วย และพยายามหัดใช้หัดฟังดู

สำหรับตัวเองคิดว่า ก็จำเป็นบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ฝรั่งฟังเราไม่รู้เรื่องถ้าเราเสียงดัง เสียงค่อยผิดที่ ก็อ่านไว้เป็นข้อคิดเฉยๆได้ค่ะ ไม่สำคัญมากเท่าเคล็ดลับข้อที่หนึ่ง