วันนี้ (25 ม.ค.49) เมื่อ 40 ปีก่อน (3)

พระธาตุพนมและดอกกัลปพฤกษ์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตรามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ รูปเทวดาอัญเชิญเจดีย์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นสิ่งเคารพสักการะของประชาชนในภูมิภาคนี้  มาประดิษฐานไว้เหนือแก่นไม้ สัญลักษณ์เมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มีซุ้ม 3 มุข เป็นสัญลักษณ์ที่พระยาอนุมานราชธนให้แนวคิดว่า เป็นคุณธรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ อันประกอบด้วย วิทยา  คือ ความรู้เป็นเอก จริยา คือ ความประพฤติอันงดงาม  และปัญญา  คือ  ความฉลาดอันเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  ต้นไม้  อันเป็นสัญลักษณ์ คือ ต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cassia bekerina craib (CAESALPINIACEAE) ดอกเล็ก ขาวระเรื่อชมพู รวมกันเป็นกลุ่ม ช่อ และจะผลิใบพร้อมกัน ให้ชูดอกออกเด่นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม

KKU LOGO

ตราพระธาตุพนมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Kallapapreuk

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)