ความเห็น 11095

บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือนธันวาคม 2548 (ของชุมชนChumphon-KM-Station)

ทีม KM ชุมพร
IP: xxx.113.70.7
เขียนเมื่อ 

เรียน อ. พรสกลและชาวชุมชน

    1.    ยินดีด้วยค่ะ...กับหน่วยงานที่ได้รางวัล

    2.    วันที่ 26  มกราคม  2549  ทีมงาน KM  ได้มีโอกาสไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในตลาดนัดความรู้ กศน. ที่ กรุงเทพฯ แม้จะเป็นงานเล็ก  ๆ  แต่ก็เป็นก้าวแรกที่มั่นคงของชาว กศน. ฝากขอบคุณ สคส. ที่ให้โอกาสหน่วยงานเล็ก ๆ อย่าง กศน. และฝากขอบคุณ อาจารย์ พรสกล /อ.ไอศูรย์ /คุณออม./ทีมงานยุทธศาสตร์ชุมพรทุกคน ที่ให้โอกาส เปิดโอกาส ให้ กศน.ได้เข้ามาร่วมรับ-แลกเปลี่ยนเรียนรู้..พวกเราชาว กศน. ก็จะพยายามฝึกวิทยายุทธกันต่อไป (ตลอดชีวิต/Lifelong Ed.  )

                                            ขอบคุณ ค่ะ