บันทึกยอดเยี่ยมประจำเดือน(ของชุมชนChumphon-KM-Station)