วันนี้ (25 ม.ค.49) เมื่อ 40 ปีก่อน (4)

  ติดต่อ

  ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ช่วงเริ่มก่อตั้งและการสร้างเนื้อสร้างตัวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีความเข้มแข็งนั้น มีผู้ให้ความสนับสนุนอย่างมาก ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลของนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา  ความช่วยเหลืออยู่ในรูปของผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์และเครื่องมือ และทุนการศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ  สำหรับมหาวิทยาลัยรุ่นพี่ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จูฬาฯ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปของอาจารย์พิเศษจำนวนมาก ตลอดจนข้าราชการในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างมีส่วนสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการขยายตัวและมีศักยภาพที่ดีพอสมควรเนื่องจากมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกรวมกัน ประมาณ 300 หลักสูตร  คณาจารย์จำนวนประมาณ 1,800 คน  รวมบุคคลากรทั้งสิ้นประมาณ 8,500 คน  ประกอบด้วย  17 คณะวิชา  6 สถาบัน/ศูนย์/สำนัก  มี 15 ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง  มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 25,000 คน  ผลิตบัณฑิตไปแล้วมากกว่า 50,000 คน  ในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง กระจายการทำงานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ให้บริการผู้ป่วยได้มากกว่า 600,000 คนต่อปี  นอกจากนี้ยังมีศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงพยาบาลทันตกรรม  โรงพยาบาลสัตว์  สถานีฟาร์ม  ภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ล้วนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม  และวัฒนธรรมแก่ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามปณิธานเดิม  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีเขตการศึกษากระจายตัวไปที่จังหวัดหนองคาย  จังหวัดเลย  จังหวัดชัยภูมิ  อีกด้วย    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 13403, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:21:31+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)