วันนี้อดชื่นชมยินดีกับ อสม. ซึ่งเป็นนักรบแนวหน้าในระบบสาธารณสุข โดยมีการประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2549 เท่าที่ทราบชื่อจะเป็น อสม.ของจังหวัดพัทลุง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ขณะนี้กำลังประสานขอรายชื่ออยู่ครับ หากใครมีจะกรุณาลงให้ก่อน ก็จะเป็นพระคุณครับ ดังนี้ครับ

     1. สาขาการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็น อสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     2. สาขาการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชม เป็น อสม. จังหวัดพัทลุง
         นายศักดิ์ เพชรสุข 93/1 ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด

     3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน เป็น อสม. จังหวัดยะลา

     4. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น อสม. จังหวัดตรัง

     5. สาขาการสร้างสุขภาพ เป็น อสม. จังหวัดปัตตานี

     6. สาขาการให้บริการใน ศสมช. เป็น อสม. จังหวัดพัทลุง
         นางสุมณฑา ทองนาคขาว 100 ม.12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม

     7. สาขาการออกกำลังกาย เป็น อสม. จังหวัดพัทลุง
         นายประสิทธิ์ ชูแป้น 55 ซ.6 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

     8. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็น อสม. จังหวัดนครศรีธรรมราช

     9. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เป็น อสม. จังหวัดชุมพร

     10. สาขาการพัฒนาสังคม เป็น อสม. จังหวัดกระบี่

     เมื่อสังคมเราได้คนดี คนเก่งแล้ว ก็ต้องรักษาไว้ โดยการช่วยกันประกาศเกียรติคุณเขาก็ยังดี ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวไว้ครับ ผมเคยบันทึกไว้ครั้งหนึ่งแล้วที่ ค้นหาคนดีได้แล้ว สังคมต้องช่วยกันไม่ให้เขาดีแตก