ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคใต้ ปี 2549

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ อสม. ซึ่งเป็นนักรบแนวหน้าในระบบสาธารณสุข กับผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2549 ด้วยครับ

     วันนี้อดชื่นชมยินดีกับ อสม. ซึ่งเป็นนักรบแนวหน้าในระบบสาธารณสุข โดยมีการประกาศผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2549 เท่าที่ทราบชื่อจะเป็น อสม.ของจังหวัดพัทลุง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ขณะนี้กำลังประสานขอรายชื่ออยู่ครับ หากใครมีจะกรุณาลงให้ก่อน ก็จะเป็นพระคุณครับ ดังนี้ครับ

     1. สาขาการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็น อสม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     2. สาขาการดำเนินงานเรื่องเอดส์ในชุมชม เป็น อสม. จังหวัดพัทลุง
         นายศักดิ์ เพชรสุข 93/1 ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด

     3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน เป็น อสม. จังหวัดยะลา

     4. สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น อสม. จังหวัดตรัง

     5. สาขาการสร้างสุขภาพ เป็น อสม. จังหวัดปัตตานี

     6. สาขาการให้บริการใน ศสมช. เป็น อสม. จังหวัดพัทลุง
         นางสุมณฑา ทองนาคขาว 100 ม.12 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม

     7. สาขาการออกกำลังกาย เป็น อสม. จังหวัดพัทลุง
         นายประสิทธิ์ ชูแป้น 55 ซ.6 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง

     8. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็น อสม. จังหวัดนครศรีธรรมราช

     9. สาขาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เป็น อสม. จังหวัดชุมพร

     10. สาขาการพัฒนาสังคม เป็น อสม. จังหวัดกระบี่

     เมื่อสังคมเราได้คนดี คนเก่งแล้ว ก็ต้องรักษาไว้ โดยการช่วยกันประกาศเกียรติคุณเขาก็ยังดี ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวไว้ครับ ผมเคยบันทึกไว้ครั้งหนึ่งแล้วที่ ค้นหาคนดีได้แล้ว สังคมต้องช่วยกันไม่ให้เขาดีแตก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (6)

Dr.Ka-ppom
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ติดตามแนวคิดของคุณชาบขอบอยู่นะคะ...เห็นเงียบหายไปหลายวันค่ะ...เลยเข้ามาทักท้วง

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

มีทางเชื่อมโยง อสม. เหล่านี้เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้าน --- (หลากหลายด้าน) ไหมครับ

วิจารณ์ พานิช

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     หลังจากได้รับข้อคำถามเชิงชวนคิดทำต่อของอาจารย์หมอแล้วก็นำไปหารือกับ "พี่ดำ" ผู้รับผิดชอบงาน อสม.ของจังหวัด ได้คำถามที่จะเดินเครื่องต่อจากพี่ดำ "ทำอย่างไรให้ชมรม อสม.ขับเคลื่อน เดินเรื่องเองได้" เราทำการสุนทรียสนทนากันประมาณ 1 ชม. ก็ได้คำตอบว่าในขั้นแรกจะนำไปหารือกับ นพ.สสจ. เพื่อขอความเห็นและการสนับสนุน ก่อนลงมือแสวงหา อสม.ที่ยังไม่ยุ่งมากนัก มีพลัง มีแวว และทุ่มเทอยู่อย่างเงียบ ๆ สัก 10-15 คน ในขั้นต้น จากนั้นจะเปิดเวทีขึ้นเพื่อช่วยกันตีโจทย์นี้ครับ เร็ว ๆ นี้

     ประเด็นที่ได้เคยพูดคุยกับแกนนำ อสม.เหล่านี้บ้างแล้ว คือการทำแผนที่คนดีมีศักยภาพ จากนั้นจะส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้านต่าง ๆ แต่ทั้งหมดจะขอวางตัวเป็นแค่พี่เลี้ยง สนับสนุนการดำเนินงานในระยะต้นครับ คงให้เขาคิดเองต่อ ทำเอง และได้เรียนรู้เองต่อไปครับ

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
สิ่งสำคัญที่เราได้มาจาก อสม. โดยไร้เงื่อนไขใดใดคือ..ใจ
อสม. มีใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะพยายามเชื่อมโยงระหว่าง รัฐ กับ ชาวบ้าน  และที่สำคัญ อสม. หรือชาวบ้าน หรือใครก็ตามแต่
ต่างมีกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process)
หากเราสามารถเอื้ออำนวยให้เขาหล่านั้น
ได้มีโอกาสใช้กระบวนการทางปัญญา..มาใช้
เป็นตัวขับเคลื่อน..ในการทำงาน
เชื่อว่า...ชาวบ้านได้รับผลอย่างสุดซึ้ง
Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ด้วยความรู้สึก..ที่เก็บทนไว้ไม่ไหว

จากการได้เข้าร่วม Capture KM  ร่วมกับคุณชายขอบ ณ บริบทแห่งหนึ่ง ได้มีการกล่าวถึง.."อสม."..ในฐานความเชื่อส่วนบุคคลที่มีรากฐานมาจากความเชื่อในเรื่องของความเป็นมนุษย์..โดยมีสาระที่ว่า.."ความสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น..มาจากความรู้ของ อสม.ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดตามบริบทของ "คน" ผู้ซึ่งเรียกตนเองว่า เป็นผู้มีความรู้...ตามระบบข้าราชการ หาใช่ตาม ข้า-ราช-การ ไม่" นั่นคือ..เขาเหล่านั้นยึดเอาความเป็นตัวตนมาวัดความฉลาด..ของ "มนุษย์ - อสม." หาใช่มองลึกลงไปในบริบทที่แท้จริง...ของภูมิปัญญาที่มีอยู่ของ "มนุษย์ - อสม."..ความเชื่อที่เกิดขึ้นของ "คน" กลุ่มดังกล่าวนั้น "เขา" บอกว่ามาจากความรู้สึกที่ยังคงเคลือบแคลงสงสัย...ใน KM ว่าคืออะไร...แต่นั่นเป็นเพียงแค่ความสงสัยที่ปราศจากการเข้าไปแสวงหาอย่างใคร่รู้ในคำตอบ..และก็ยังคงเป็นเพียงเท่านั้น..ที่ยังคงมีอยู่ใน "สังคมไทย"

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     ภายใต้การสนับสนุนแนวคิดจาก อาจารย์หมอวิจารณ์ และการสนับสนุนจากทีมงาน สคส. และความเชื่อมั่นของเราทีมงานไตรภาคีฯ ว่า อสม.มีศักยภาพ มีกระบวนการคิด มีกระบวนการทางปัญญา ของเขาเอง อย่างชาญฉลาด KM อสม.ติดดาว จะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ครับ ดูต่อที่บันทึก อสม.ไม่มีความรู้ จริงหรือ?