ความเห็น 12480

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคใต้ ปี 2549

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ด้วยความรู้สึก..ที่เก็บทนไว้ไม่ไหว

จากการได้เข้าร่วม Capture KM  ร่วมกับคุณชายขอบ ณ บริบทแห่งหนึ่ง ได้มีการกล่าวถึง.."อสม."..ในฐานความเชื่อส่วนบุคคลที่มีรากฐานมาจากความเชื่อในเรื่องของความเป็นมนุษย์..โดยมีสาระที่ว่า.."ความสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น..มาจากความรู้ของ อสม.ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดตามบริบทของ "คน" ผู้ซึ่งเรียกตนเองว่า เป็นผู้มีความรู้...ตามระบบข้าราชการ หาใช่ตาม ข้า-ราช-การ ไม่" นั่นคือ..เขาเหล่านั้นยึดเอาความเป็นตัวตนมาวัดความฉลาด..ของ "มนุษย์ - อสม." หาใช่มองลึกลงไปในบริบทที่แท้จริง...ของภูมิปัญญาที่มีอยู่ของ "มนุษย์ - อสม."..ความเชื่อที่เกิดขึ้นของ "คน" กลุ่มดังกล่าวนั้น "เขา" บอกว่ามาจากความรู้สึกที่ยังคงเคลือบแคลงสงสัย...ใน KM ว่าคืออะไร...แต่นั่นเป็นเพียงแค่ความสงสัยที่ปราศจากการเข้าไปแสวงหาอย่างใคร่รู้ในคำตอบ..และก็ยังคงเป็นเพียงเท่านั้น..ที่ยังคงมีอยู่ใน "สังคมไทย"