ความเห็น 10810

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคใต้ ปี 2549

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.38
เขียนเมื่อ 

มีทางเชื่อมโยง อสม. เหล่านี้เป็นชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้าน --- (หลากหลายด้าน) ไหมครับ

วิจารณ์ พานิช