ความเห็น 11017

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคใต้ ปี 2549

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     หลังจากได้รับข้อคำถามเชิงชวนคิดทำต่อของอาจารย์หมอแล้วก็นำไปหารือกับ "พี่ดำ" ผู้รับผิดชอบงาน อสม.ของจังหวัด ได้คำถามที่จะเดินเครื่องต่อจากพี่ดำ "ทำอย่างไรให้ชมรม อสม.ขับเคลื่อน เดินเรื่องเองได้" เราทำการสุนทรียสนทนากันประมาณ 1 ชม. ก็ได้คำตอบว่าในขั้นแรกจะนำไปหารือกับ นพ.สสจ. เพื่อขอความเห็นและการสนับสนุน ก่อนลงมือแสวงหา อสม.ที่ยังไม่ยุ่งมากนัก มีพลัง มีแวว และทุ่มเทอยู่อย่างเงียบ ๆ สัก 10-15 คน ในขั้นต้น จากนั้นจะเปิดเวทีขึ้นเพื่อช่วยกันตีโจทย์นี้ครับ เร็ว ๆ นี้

     ประเด็นที่ได้เคยพูดคุยกับแกนนำ อสม.เหล่านี้บ้างแล้ว คือการทำแผนที่คนดีมีศักยภาพ จากนั้นจะส่งเสริมให้เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ด้านต่าง ๆ แต่ทั้งหมดจะขอวางตัวเป็นแค่พี่เลี้ยง สนับสนุนการดำเนินงานในระยะต้นครับ คงให้เขาคิดเองต่อ ทำเอง และได้เรียนรู้เองต่อไปครับ