ความเห็น 11450

ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ภาคใต้ ปี 2549

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
สิ่งสำคัญที่เราได้มาจาก อสม. โดยไร้เงื่อนไขใดใดคือ..ใจ
อสม. มีใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะพยายามเชื่อมโยงระหว่าง รัฐ กับ ชาวบ้าน  และที่สำคัญ อสม. หรือชาวบ้าน หรือใครก็ตามแต่
ต่างมีกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process)
หากเราสามารถเอื้ออำนวยให้เขาหล่านั้น
ได้มีโอกาสใช้กระบวนการทางปัญญา..มาใช้
เป็นตัวขับเคลื่อน..ในการทำงาน
เชื่อว่า...ชาวบ้านได้รับผลอย่างสุดซึ้ง