วันนี้ ได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับบุคลากรสังกัดกองคลัง งานพัสดุ จำนวน 2 ท่าน       คือ    คุณธิติมา พึ่งพันธุ์ และคุณน้องนุช สุโยธีธนรัตน์  นักวิชาการพัสดุ 6 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2549 โดยคุณธิติมา จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา และคุณน้องนุช จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร .....ต้องขอนับถือจริงๆ ว่า มีความพยายามในการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 2 ปี ที่ผ่านมา 5 วัน(จันทร์ถึงศุกร์)ทำงานปกติ อีก 2 วัน (เสาร์/อาทิตย์) ต้องเรียนอย่างหนัก แต่อย่างไรก็ตามได้ผ่านพ้นมาแล้ว สู้ สู้ กับงานข้างหน้าต่อไปนะคะ  สำหรับตัวดิฉันเองนอกจากการทำงานด้านพัสดุแล้ว ในวันนี้ยังได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วย ซึ่งนับว่าเหนื่อยและหนักพอสมควร (วิ่งเหนื่อย และกล้องหนักมาก) แต่เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เลยขอนำภาพบางส่วนมาให้ดูกัน