วัฒนธรรมองค์

หาเจ้าภาพ เก็บให้เป็นระบบ และทำด้วยใจ

เล็ก ๆ น้อย ๆ เก็บมาฝากค่ะ เป็น Key factor ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นำมาใช้ในงานประกันคุณภาพ

หาเจ้าภาพ คือ กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ซึ่งก็คือรองคณบดีที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่าย ซึ่งต้องมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ สรุปผล ประเมิน การดำเนินงานด้วย นอกเหนือจากที่ต้องทำแผน และ ดำเนินงานตามแผน ซึ่งเป็นภารกิจเดิมอยู่แล้ว ส่วนวิเคราะห์ สรุป และ ประเมิน เป็นภารกิจที่ลืมทำ (บางหน่วยงาน)

เก็บให้เป็นระบบ ใช้ iT ลดกระดาษ และปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้อง (เดียวจะมีคนเล่าให้ฟัง ภายใน ศุกร์นี้ค่ะ)

ทำด้วยใจ หา/เลือกคนที่สนใจทำ สร้างเครือข่าย และ ทำด้วย KM

---- เล็ก ๆ น้อย ๆ นำมาฝาก ค่ะ ---- 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลียนเรียนรู้ KU QA and KMความเห็น (0)