วันนี้ผมได้คอยประสานงานกับธีระชัยให้ไปติดต่อกับทางโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เนื่องจากผมติดธุระไม่สามารถไปได้จริงๆครับ  ธีระชัยบอกผมว่าให้ทำหนังสือไปแล้วตกลงวันให้แน่นอน  ถ้าทราบเรื่องวันที่จะฝึกอบรมที่แน่นอนแล้วทางผมจะมารายงานอีกทีครับผม