เมื่อสักครู่ได้รับ E-Mail จากเครือข่ายสยามเสวนา ที่ผมเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ ที่เน้นการสร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยทั่วโลก ที่สนใจความเป็นไปของสังคมไทยและสังคมโลก และรวมทั้งการเรียนรู้เพื่อเข้าใจตนเอง โดยเน้นที่รูปแบบของการเสวนา ซึ่งเป็นการพบหรือพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และ ประสบการณ์ ระหว่างคนไทยในแต่ละพื้นที่ และคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆ กันด้วย ดังนี้ครับ

สวัสดีค่ะสมาชิกสยามเสวนาทุกท่าน
 
     ปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของท่านพุทธทาสภิกขุ สยามเสวนาอยากเชิญชวนสมาชิกที่นับถือศาสนาพุทธได้ศึกษาและน้อมนำเอาคำสั่งสอนของท่านพุทธทาสมาเป็นเครื่องช่วยดำเนินชีวิต ส่วนเพื่อนสมาชิกที่นับถือศาสนาอื่น ๆ นั้น ท่านพุทธทาสได้รับการยอมรับว่าเป็นภิกษุในศาสนาพุทธที่ได้เชื่อมโยงศาสนาพุทธเข้ากับศาสนาอื่นๆ และมีมิตรต่างศาสนามากมาย ท่านพุทธทาสได้แสดงให้เห็นว่า แม้จะต่างศาสนา เราก็สามารถอยู่ในโลกนี้ร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมโลกได้นะคะ
 
     ช่วงนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวต่างๆในสังคมที่น่าติดตาม บทความหลายๆบทความที่สยามเสวนาก็ได้วิพากษ์และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในสังคมได้อย่างน่าสนใจ สยามเสวนาอยากเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกทำใจให้นิ่ง มองความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างมีสติ  ในขณะเดียวกันอยากชวนให้สมาชิกเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเว็บบอร์ดมากขึ้นนะคะ ความเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย จะทำให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง รวมถึงภาพของสังคมไทยในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น...อย่างน้อย เราก็หวังไว้เช่นนั้น

     บทความใหม่ที่แนะนำมาพร้อม E-Mail ฉบับนี้ ลองเข้าไปติดตามดูนะครับ สำหรับผมก็ยังไม่อ่าน แต่เอามาปันไว้ก่อนครับ แล้วจะอ่านหลังบันทึกฉบับนี้เสร็จแล้ว ดังนี้ครับ