เรื่องของ Blog น่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งหมด น่าจะมีพัฒนาการมาจาก news group ซึ่งในอดีตเคยนำมาฝาก นิสิตในภาควิชาหลายครั้ง แต่ต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้นิสิตใช้งาน แรก ๆ อาจารย์ก็รับหน้าที่เป็นผู้ตอบ พยายามให้นิสิตช่วยตอบ แต่นิสิตก็ไม่ยอมตอบบอกไม่แน่ใจเรื่องความรู้ที่ตัวเองมี แต่ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระ หรือ แสดงความคิดเห็นที่ไม่ต้องอาศัยหลักทฤษฎี นิสิตจะสามารถทำได้ดีมากเลย

blog ก็ไม่น่าจะต่างจาก กระดานข่าวในปัจจุบัน ซึ่งก็จะเห็นว่าหลาย ๆ กระดานข่าวมีแต่เรื่องลดน้ำหนัก ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า blog จะไมข่าวลดน้ำหนักเข้ามาแทรก

ไม่ทราบว่า นัก blog มีความเห็นเป็นอย่างไรค่ะ