สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน


ที่น่าชื่นชมคือส่วนพัสดุ และส่วนการเงินและบัญชี ครองระดับ “ดีมาก” มาตั้งแต่ปีแรก

วันนี้เวลา ๑๓.๓๐ น.มีการประชุมบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ก่อนเข้าวาระการประชุมมีกิจกรรมมอบใบรับรองเพื่อประกาศเกียรติคุณและป้ายหน่วยงานต้นแบบโครงการ “สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” ปีที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๙)

โครงการนี้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มีคุณจรวยพร รอบคอบ หรือน้องอร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปรับผิดชอบ ได้งบประมาณสนับสนุนมาจาก สสส. มีเป้าหมายให้สถาบันการศึกษาสาธารณสุขเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ ที่อื่นๆ เขามักพัฒนาที่คณะ แต่ของ มวล.มีโครงสร้างองค์กรที่ต่างจากที่อื่น เราจึงทำทั้งมหาวิทยาลัย

โครงการในปีแรกต้องการสร้างหน่วยงานต้นแบบ มีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ ๖ หน่วยงาน แต่ภายหลังมาขอถอนตัวออกไป ๑ หน่วยงาน ปีที่ ๒ (๒๕๔๙) มีหน่วยงานเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็น ๑๗ หน่วยงาน คุณจรวยพรบอกว่าปีนี้คึกคักมาก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานบ่อยเกือบทุกเดือน

การประเมินผลโครงการในปี ๒๕๔๙ ตามเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ ๑๑ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้ประเมิน ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีมาก" ๓ หน่วยงานคือส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

หน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” และระดับ “พื้นฐาน” มี ๘ หน่วยงานและ ๖ หน่วยงาน ตามลำดับ ที่น่าชื่นชมคือส่วนพัสดุ และส่วนการเงินและบัญชี ครองระดับ “ดีมาก” มาตั้งแต่ปีแรก สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นั้นเลื่อนระดับจาก “ดี” ในปีแรกมาเป็น “ดีมาก” ในปีที่ ๒

 

 ตัวแทนหน่วยงานทั้ง ๑๗ หน่วยงานถ่ายภาพร่วมกับอธิการบดี

ในปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่ ๓ ของโครงการ มีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมมากถึง ๓๐ หน่วยงาน ถ้าทำได้ดี เป้าหมายการพัฒนา มวล.ให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพก็คงอยู่อีกไม่ไกล

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐

หมายเลขบันทึก: 129702เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2007 19:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 20:30 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สวัสดีคะ อ.วัลลา

  • ขออนุญาตอาจารย์เข้าเป็นแฟนพันธ์แท้ Blog ของอาจารย์ด้วยคนนะคะ
  • และเข้ามาร่วมชื่นชมกับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
  • และขอปรบมือ ยกนิ้วให้กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ระดับดีมากปีนี้ คือ ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนพัสดุ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ

ปิติกานต์ (เม) หน่วยพัฒนาองค์กร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท