ตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร2550

ความในใจจากCKO

  ร้างลาจากblog ไปเกีอบปี เนื่องจากความจำเป็นบางประการ ดีใจที่เขายังไม่ลบทิ้งไป  ระหว่างที่หายไปก็ได้สะสมประสบการณ์งานส่งเสริมการเกษตรเอาไว้มากพอสมควร กะว่าไว้เขียนเล่าเรื่องงาน        ส่งเสริมที่ตัวเองรับผิดชอบ ไม่ชอบเล่าเรื่องของคนอื่น เพราะเรื่องเล่าของตนเองนั้นเราเขียนได้เต็มที่ ทั้งข้อเท็จจริง อารมณ์ ความรู้สึก

   วันนี้ 17 กันยายน 2550 ไปร่วมงานตลาดนัดความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรที่โรงแรมมารวย มีเรื่องเล่าเล็กๆจะเล่าให้ฟังว่าเขามีการแจกรางวัลหน่วยงานตัวอย่างในการนำKM ไปใช้พัฒนาองค์กร เราจึงถือโอกาสพูดคุยถามความในใจของ CKO ท่านหนี่งที่ได้รางวัลว่าในเอกสารผลงานKM ลูกน้องเขียนว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จข้อแรกคือ    ผู้อำนวยการกองแผนงานให้ความสำคัญ ช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทำอบ่างไร ผอ.ตอบง่ายๆว่าเป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง แม้ว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจKMก็ตาม แต่เห็นถีงความตั้งใจของลูกน้องจีง  สนับสนุนอย่างเต็มที่ นี่คีอ CKO แบบเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่องงานส่งเสริมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มาทักทาย
  • หายไปนานจริงๆๆด้วย
  • ใครจะกล้าลบทิ้งได้ครับ
  • มีแต่รออ่านครับ
  • อิอิอิๆๆ
เขียนเมื่อ 
  • ตามอาจารย์ขจิตมาทักทายครับ
  • บันทึกมีแลกเปลี่ยนกันต่อไปนะครับ