ไพฑูรย์

ไพฑูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศึกษานิเทศก์
สพป.นครปฐมเขต 1
Usernamepai1toon85
สมาชิกเลขที่25446
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดมานานแล้ว 50 กว่าปีแล้ว

 เป็นคนนครปฐมโดยกำเนิด เกิดที่บางเลน เรียนประถม มัธยมที่บางเลน ระดับอุดมที่บางเลนไม่มี เลยต้องมาเรียนที่วิทยาลัยครูนครปฐมที่อำเภอเมือง พ.ศ. 2517 จบ ปกศ.(ต้น)แล้วไปเป็นครูที่บางเลน สอบ พม.ได้ ในปีแรกของการเป็นครู ปีถัดมาเลยไปเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพฯ (มศว.ประสานมิตร) พ.ศ. 2521 จบ กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนเดิมอีก พ.ศ. 2529 ไปทำงานที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียน (แอบไปเรียนปริญญาโทที่ มศว.ประสานมิตรมาอีก) ปี 2533 ไปเป็นศึกษานิเทศก์ อยู่กำแพงแสน ปี 2546 มาอยู่ สพท.นครปฐม เขต 1 ต่อมาเปลี่ยนเป็น สพป.นครปฐมเขต 1 จนปัจจุบัน