ดีก่อนเก่ง หรือ เก่งก่อนดี

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนวคิดการพัฒนา ฅน ที่ โรงเรียนสัตยาไส

ดีก่อนเก่ง หรือ เก่งก่อนดี

 แนวคิดการพัฒนา ฅน ที่ โรงเรียนสัตยาไส ที่ท่านอาจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เล่า ถ่ายทอดทุกเช้าให้กับเด็กๆนักเรียนได้ฟัง คือ การเป็นคนดี มีเมตตา ทำแต่ความดี ไม่เบียดเบียนคนอื่น

โรงเรียนสัตยาไส

ท่าน อาจารย์ใหญ่ หรือ อาจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา กำลังเล่าให้ JJ ฟัง ถึงแนวคิดของโรงเรียน

 "เน้นสอน ฅนดี มากกว่า คนเก่ง ท่านเล่าว่า สอนให้เป็น ฅนดี แล้ว ความเก่ง จะตามมาเอง ครับ"

 พวกเราว่าอย่างไร

 "ดีก่อนเก่ง หรือ เก่งก่อนดี"

JJ2007

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (9)

 • ช่วงหนึ่งที่กระทรวงมีสโลแกนในการจัดการเรียนรู้เผยแพร่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่า ขอให้ครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็ก "เก่ง ดี มีสุข"
 • ช่วงหลังหลายเรื่องในสังคมบอกว่าเก่งแล้วไม่ดีมีเยอะ แต่ถ้าดีแล้วไม่เก่งไม่ค่อยพบ สโลแกนเลยเปลี่ยนใหม่ จะว่าเปลี่ยนก็ไม่เชิง เพียงแต่สลับกันว่า คราวนี้คุณครูต้องจัดการเรียนรู้ให้เด็กเป็นคน "ดี เก่ง และมีความสุข"
 • กราบเรียนด้วยความเคารพค่ะ มิได้พาดพิงถึงใคร
 • พุทธิพิสัย จิตตพิสัย ทักษะพิสัย
 • คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น
 • เก่ง ดี มีสุข
 • ฯลฯ
 • คงไม่หนีไปจากไตรสิกขานะครับ
 • สีลสิกขา : การศึกษาเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข (รู้กาล รู้บุคคล รู้ชุมชน)
 • จิตตสิกขา : การศึกษาที่ระเบิดออกมาจากข้างในคือจิต (รู้ตน รู้ประมาณ)
 • ปัญญาสิกขา : การศึกษาเพื่อใช้ปัญญาในการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาชุมชน (รู้เหตุ รู้ผล)
 • ด้วยความเคารพครับ ขอสนับสนุน " ดี มาก่อน เก่ง" ครับ
เขียนเมื่อ 

การที่เรามีความดี อ่อนน้อม  อาจารย์ก็อยากสอนเรา เราก็อยากเรียนรู้ แล้ว เรื่อง เก่ง ก็จะตามมาจริงๆคะ

เขียนเมื่อ 
 • แล้วแต่จะนิยามนะคะ
 • แล้วแต่จะปฏิบัติได้หรือไม่ด้วยคะ
 • ความ เก่ง ..ความดี...ต้องใช้การสั่งสมคะ
 • ว่า ทั้ง 2 สิ่ง จะอยู่คงทนถาวร หรือไม่
 • สำหรับตนเอง..ขอเลือก ไม่ต้องเก่งจนเป็นที่หนึ่ง....ไม่ต้องดีจนแตะต้องไม่ได้...
 • ขอแค่พอเพียงและพอประมาณ...บันดาลสุขคะ
เขียนเมื่อ 
 • อยากให้ทุกคนเป็นคนดี+คนเก่งค่ะ
 • เก่งที่ว่าไม่ใช่เก่งเร่องเดียวกันหมดนะคะ
 • เก่งตามความถนัดของตนเองค่ะ - - -เชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เริ่มที่ดีก่อน แล้วค่อยๆเพิ่มพูนความเก่ง น่าจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้มาก

หากเก่งก่อน ความดีเพิ่มพูนไม่ทันกัน คงจะหลงตน หลงทางได้ง่ายนะคะ

เรียน อ.JJ

พยายามทำทั้งสองให้ได้ครับ

ได้บ้าง ไม่ไดบ้าง แต่ไม่ท้อครับ

เขียนเมื่อ 

ดร อาจจอง  ท่านใช้ หลัก Storytelling เยอะมาก

ผสมกับ Leading with question 

ดีมาก่อนเก่งครับ

ดีเยอะๆ  และ ในนั้น มี เก่งสักหน่อย ประเทศก็วิ่งแล้ว

ตอนนี้ มีแต่ เลว เยอะแยะ   และ ในนั้น ก็เก่งๆ เยอะสะด้วย

เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับการสอนให้.....ดีก่อนเก่งครับ

ธรรมชาติของคนที่มีความเก่งมากกว่าความดี(ที่ควรมี) มักจะมองคนไม่เป็นคน ไม่เคารพความเป็นปัจเจก ไม่ค่อยยอมรับความแตกต่าง ชอบบู๊ล้างผลาญมากกว่าการผสานพลัง  มีความเชื่อแบบฝังหัว

ธรรมชาติของคนที่มีความดี (ที่ควรมี) หรือ คนดี ก็จะทำสิ่งที่ตรงข้ามกับพวกแรกครับ เคารพความแตกต่างของคน เห็นคุณค่าของการมีกันและกัน โหดบ้างตามโอกาสแต่ไม่แค้นฝังหุ่น ไม่ค่อยเชื่ออะไรแบบฝังหัว เป็นผู้ฟังที่ดี

ผมประมวลมาจากสิ่งที่เคยเห็นและสัมผัสมาครับ

ขอบคุณครับ