5 ส. : นิสิตกายภาพสหเวช

 

      เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ผมได้ไปสอนให้กับนิสิตกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับเรื่อง 5 ส. โดยนำบทความเรื่อง  สู่ 5 ส ที่สมบูรณ์อย่างมีความสุขได้อย่างไร ของ ทพญ ฉลอง เอื้องสุวรรณ
รพ.สงขลานครินทร์
มาให้นิสิตอ่านและถอดความรู้จากบทความว่าได้อะไรบทความนี้ โดยแบ่งนิสิตออกเป็น 5 กลุ่ม มีการเลือกประธาน และเลขากลุ่ม  ประธานจะทำหน้าที่อ่านบทความดังกล่าว และให้ทุกคนในกลุ่มตั้งใจฟัง เมื่อประธานอ่านจบจะให้ทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น 1 คน 1 ข้อคิดเห็น ฝ่ายเลขากลุ่มก็จะสรุปและให้มีผู้นำเสนอ 1 คนในกลุ่ม นำข้อคิดเห็นของทุกคนในกลุ่มออกมาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ฟัง

      ช่วงที่มีตัวแทนกลุ่มมานำเสนอ ผมให้ทุกคนตั้งใจฟัง เพื่อโหวตให้กับตัวแทนที่มานำเสนอ และผมมีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ถ่ายทอดได้ดีครับ เป็นเสื้อยืดของคณะ ที่น้อง ๆ สโมสรนิสิตนำมาจำหน่าย

       เป็นการเรียนรู้จากผู้เรียนก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหา 5 ส. ผมได้แนวคิดจากผู้เรียนทุกคนก่อนบรรยาย ดังนี้ครับ

 

  <p> </p><p> </p><p>กลุ่ม 1
1. การทำกิจกรรม 5 ส. ทุกคนควรทำตามหน้าที่ของตัวเอง ที่ได้รับผิดชอบ สิ่งที่เราพอช่วยผู้อื่นได้ ก็ควรที่จะช่วยกันทำ
2. การทำกิจกรรม 5 ส. ทุกคนต้องทำด้วยใจ เพื่อจะได้พอใจกับสิ่งที่ตนทำออกมา
3. การทำ 5 ส. ไม่จำเป็นจะต้องทำแต่ในที่ทำงาน แต่ควรทำที่อื่น ๆ ด้วย และทำเป็นประจำ สม่ำเสมอ ให้เกิดเป็นนิสัย และแทรกซึมเข้า
    ไปในกระแสเลือด
4. การทำ 5 ส. ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบ ทำให้มีความสุขเมื่ออยู่ในสถานที่ทำงาน
5. การทำ 5 ส. ควรช่วยกันทำ ไม่เกี่ยงกัน รวมทั้งการทำงานร่วมกัน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา</p><p> </p><div style="text-align: center"></div><p> </p><p> </p><p>กลุ่ม 2
1. ในการทำงานร่วมกัน งานจะสำเร็จได้ต้องมีความสามัคคี
2. ควรที่จะมีความสุขกับการทำงาน ไม่ใช่คิดว่ามันเป็นหน้าที่
3. ทุกอย่งต้องเริ่มที่ตัวเรา ไม่ใช่รอให้คนอื่นมาทำให้หรือสั่งการ
4. ในการทำงานทุกอย่าง ควรจะจัดการที่งานของเราก่อน
5. ทำใจให้สนุกกับงาน จะได้ไม่ทุกข์
6. รักในงานที่ทำ
7. ควรสร้างปฏิสัมพันธ์กับหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อจะได้ให้งานดำเนินไปได้อย่างสำเร็จลุล่วง
8. ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา
9. ควรตั้งเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้มีแรงจูงใจที่จะไปให้ถึงความสำเร็จ
10.  การสื่อสารที่ดีจะทำให้งานสำเร็จลุล่วง
11. ควรจะทำงานให้ต่อเนื่องและพัฒนาให้ดีขึ้นไป
12. ควรทำงานด้วยความเต็มใจ เพื่อจะได้มีความสุขกับการทำงาน</p><p> </p><div style="text-align: center"></div><p> </p><p> </p><p>กลุ่ม 3
1. 5 ส. ที่สมบูรณ์ ต้องเริ่มต้นที่การสร้างนิสัยของตนเองก่อน และจิตใต้สำนึกของทุกคน และทุกฝ่าย
2. ลดอคติต่อการทำงาน และผู้ร่วมงาน
3. ต้องทำ 5 ส. อย่างมีความสุข ไม่ใช่จากการถูกบังคับ
4. การปฏิบัติ 5 ส. ต้องทำทุกเวลา ทุกลมหายใจ และทุกงาน
5. ทุก ส. ต้องทำไปพร้อม ๆ กัน
6. การทำ 5 ส. ต้องทำด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ จึงจะทำให้รู้สึกสดชื่น สบายใจ สบายตา และรู้สึกอยากโชว์</p><p> </p><div style="text-align: center"></div><p> </p><p> </p><p>กลุ่ม 4
1. การทำ 5 ส. ต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย
2. การที่เราจะทำ 5 ส. ได้อย่างมีความสุข ต้องคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อนำไปสู่กิจกรรม 5 ส. อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การทำ 5 ส. สามารถให้ผู้อื่นที่มาทำงานต่อจากเราได้ โดยอาศัยแผนผังการทำ 5 ส.
4. 5 ส. เริ่มจากการสร้างวินัยร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน
5. ทำ 5 ส. ให้เกิดกับชีวิตประจำวันไม่ใช่หน้าที่</p><p> </p><div style="text-align: center"></div><p> </p><p> </p><p>กลุ่ม 5
1. การทำ 5 ส. นั้นเราต้องทำด้วยใจ ไม่มีอคติทั้งกับคนและงานที่ทำ
2. การทำ 5 ส. นั้นควรทำอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ
3. ควรมี 5 ส. อยู่ในจิตใต้สำนึกทุกที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส
4. การทำ 5 ส. ขั้นแรกต้องเริ่มจากการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเราและผู้ร่วมงานให้เห็นถึงคุณค่าของ 5 ส.
5. การทำ 5 ส. ให้สำเร็จต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในระบบงาน
6. การทำ 5 ส. ส่งผลให้การจัดการทำงานเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การทำ 5 ส. จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ราบรื่นและมีความสุข</p><p> </p><p>                                                                            บอย สหเวช
                                                                     บันทึกเมื่อ 6 ก.ย. 50        </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#5s#คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 126224, เขียน: 08 Sep 2007 @ 08:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

กัมปนาท
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่บอย

ออกแบบกิจกรรมได้เยี่ยมครับ ขอลอกเลียนแบบนะครับ ถ้ามีโอกาสข้างหน้า

ยึดกระบวนการกลุ่ม มีส่วนร่วมจากทุกคน หาปัจจัยแห่งความสำเร็จ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณบอย

  • มาเชียร์ค่ะ....ตกลงโหวตให้กลุ่มที่เท่าไหร่ค่ะ
  • ครูหญ้าบัวสนใจ...ทำเหมือนตัวเองมีส่นร่วมในรางวัลงั้นแหละ.....
  • งานนี้ไปไม่ดับใช่ไหมค่ะ  คุณบอย..

สวัสดีค่ะคุณบอย

          ดีใจนะคะ ที่บทความ ของคุณหมอฉลอง มีประโยชน์ ต่อนักศึกษา

         ชอบบรรยากาศการเรียนรู้ และรูปแบบกิจกรรม ที่คุณบอยออกแบบมากเลยค่ะ ดูสบาย ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคน

นำ ชุมชนคน กศน.และ กศ.ตามอัธยาศัย มาฝากเพื่อการ ลปรร.ครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณแจ๊คที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
    วันที่ 28 ก.ย.นี้เจอกันครับ

 

เขียนเมื่อ 

P

  • ขอบคุณคุณหญ้าบัวที่ติดตามอ่านบันทึกครับ
  • กลุ่มที่ได้รางวัลเป็นกลุ่มที่ 3  ตัวแทนที่มานำเสนอถ่ายทอดได้ดีครับ
เขียนเมื่อ 

P

สวัสดีคุณรัตติยาครับ

  • บทความของทพญ.ฉลองมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่อง 5 ส.ครับ
เขียนเมื่อ 

P

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณบอย รู้สึกชื่นชมมากๆ ค่ะ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ ที่ให้น้องๆ แสดงความคิดเห็นก่อนที่จะมีการบรรยาย