ส่วนพัสดุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Usernamewaleerat1
สมาชิกเลขที่5849
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  • 2538  บริษัท ลุกซ์ ประเทศไทย จำกัด (เลขานุการ) 
  • 2539  บริษัท กะรัต(มหาชน) จำกัด  (แผนกการตลาด) 
  • 2541- 2547 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (งานจัดหา-ส่วนพัสดุ) 
  • 2547- ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (งานวางแผนและควบคุมมาตรฐาน-ส่วนพัสดุ)