ระบำเก็บใบชา

 

          ใบชาคำนี้ทุกท่านคงจะทราบดี ว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีรสชาดดีอีกทั้งความหอมของใบชา ครับในบันทึกนี้จะนำท่านขึ้นเหนือไปแอ่วบนดอยดูสาวๆเก็บใบชากันในไร่ชาครับ

   

          ระบำเก็บใบชาเมื่อปีพุทธศักราช2523 นักศึกษาระดับปริญญาของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ในการควบคุมของนางสาวปราณี  สำราญวงศ์ หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางค์คีตศิลปศึกษา ได้ร่วมกันประดิษฐ์ท่ารำและทำนองเพลงระบำชุดนี้ขึ้น  เพื่อนำออกแสดงเป็นผลงานการบรรเลงดนตรีและการแสดงนาฏศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติ

 

          ลีลาและลักษณะการแสดงสะท้อนให้เห็นถึงกรรมวิธีในการเก็บใบชาของชาวเขา  โดยเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ ออกเดินทางไปเก็บใบชา  ซึ่งได้ปลูกไว้ตามไหล่เขา ต่อจากนั้นนำมาเลือกใบและผึ่งแดด  ขณะที่รอให้ใบชาแห้งต่างก็รื่นเริงสนุกสนานกับจวบจนเวลาเย็น แล้วจึงนำเอาใบชาเดินกลับบ้าน ประพันธ์เพลง โดย นายปกรณ์  รอดช้างเผื่อน