เมื่อวันที่ 12 ม.ค.49 ได้รับข่าวจาก พี่แดง แจ้งว่า คุณพ่อของอาจารย์ Frances มรณภาพแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมคงไม่ทราบว่าท่านอยู่รัฐไหน ผมขอแสดงความเสียใจแก่ อาจารย์Frances ด้วย  ผมกับอาจารย์ สนิทสนมกันมากนาน สมัยผมยังเล็กอยู่ ผมเคยติดต่อกับอาจารย์ ขณะท่านเป็นอาสาสมัครอเมริกันอยู่ที่ จ.ตาก เมื่อ เกือบ 40 ปีมาแล้ว  ผมอยากไปเคารพศพคุณพ่อของอาจารย์ ด้วยตนเอง แต่มีหลายปัจจัย ที่ไม่อำนวยให้สามาถไปได้