มูลค่าเพิ่ม

        วันที่ 11 ม.ค. 49 ผมมีโอกาสไปติดต่อราชการที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ทของโรงเรียน ผมไปกับผู้บริหารโรงเรียนท่านหนึ่ง ขณะที่อยู่ในรถยนต์ ผมได้รับฟังสถานีวิทยุ ความถี่ 96.5 เมกะเฮิร์ท รายการคลื่นความคิด ซึ่งกำลังออกอากาศเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ผมเห็นว่าน่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และคิดว่าเราจะสอนให้นักเรียนให้คิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองให้มีมูลเพิ่มได้อย่างไร คงจะต้องไปค้นคว้าหาเทคนิควิธีอย่างไรให้คิดได้ด้วยตนเอง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตประจำวันความเห็น (0)