ผู้บริหารยุค 2000

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้บริหารในยุค 2000 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างออกไปจากผู้บริหารยุค 1000 หรือต่ำกว่า หลายข้อ ดังนี้

การเลือกตั้ง แต่งตั้ง  สรรหา หรือการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ  ตามรอบเวลา ตามเสียงเรียกร้อง หรือตามความจำเป็นอื่นๆ  นับเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่เกิดใหม่   ต่างจากอดีตที่ผู้บริหารหรือผู้นำไม่ค่อยเปลี่ยน อยู่ในตำแหน่งกันนานค้ำฟ้าจนเกษียณกันเลยก็มี

ดิฉันมีข้อสังเกตว่า นอกเหนือจากคุณวุฒิ และวัยวุฒิแล้ว  ผู้บริหารในยุค 2000 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างออกไปจากผู้บริหารยุค 1000 หรือต่ำกว่า หลายข้อ ดังนี้

  1. ต้องมีความรู้ด้าน IT ไม่ถึงกับเขียนโปรแกรม หรือสร้าง Web ได้เอง แต่อย่างน้อยต้องใช้ Mouse ได้  รู้จักโปรแกรมพื้นฐานต่างๆว่า มีคุณสมบัติอย่างไร (เช่น Word / Power point ) รู้ว่าฐานข้อมูลคืออะไร  รู้จักการสื่อสารด้วย E-mail  ท่อง internet ได้  ถ้ารู้จัก Blog ด้วย นับว่าน่าจับตามอง
  2. ต้องมีทัศนคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ  มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพบ้าง เช่น  เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เข้าใจวิธีการวางแผน  เข้าใจเรื่องการประเมินผล  และการประเมินตนเอง  เป็นต้น  ถ้าไม่รู้ แถมทำท่าไม่ยี่หระ แสดงความไม่สนใจด้วยแล้วละก็ ดิฉันว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะตกเก้าอี้
  3. ต้องรู้เรื่องการจัดการความรู้  ข้อนี้อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่สักหน่อย  แต่ความจริงก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารในยุคก่อนๆ เรียกว่าการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาบุคลากร หรือ การบริหารความสัมพันธ์  เพียงแต่ทำให้เป็นระบบมากขึ้น ใช้เครื่องมือต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรู้ที่เพิ่มทวีคูณขึ้นกว่าในอดีตมากมายหลายเท่าตัวในปัจจุบันนั่นอง

ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีกไหมค่ะ (ที่ต่างไปจากเดิม) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแจม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเต็มที่เลยนะค่ะ......คิดเสียว่าเอาบุญ.....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (2)

IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
4. ต้องมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาสากล (อังกฤษ) เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานต่างประเทศ ดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องสามารถสื่อสารด้วยภาษาสากลได้เป็นอย่างดี
ขอแจม
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ต้องมี ใจ ให้กับงานอย่างสร้างสรรค์และอุทิศตัว ดิฉันคิดว่าความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน/การศึกษาสามารถฝึก พัฒนาได้ แต่นิสัย ใจคอ ความสามารถเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในตัวบุคคลค่ะ