16 มกราคม 2549 ... วันครู ... เป็นวันที่ KM Team กรมอนามัย นำโดย นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ CKO KM กรมอนามัย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และ พญ.นันทา อ่วมกุล และคณะ รวมกว่า 10 ท่าน ได้ฤกษ์งามยามดี รวมทีมเข้าเกาะติด งาน KM ของศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อาสาเป็นต้นแบบการดำเนินงาน KM กรมอนามัย ปี 2549

ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมทีมนี้ด้วย ซึ่งจะขอคัดบทสนทนาดีๆ มาเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงาน KM กรมอนามัย เพื่อจะได้ทราบถึงความมุ่งหวังของผู้บริหารกรมอนามัย ต่อการทำงาน KM ... ต่อชาวกรมอนามัย และ ... เพื่อกรมอนามัย

CKO กรมอนามัย ... นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ ได้ให้ข้อคิดต่อทีม KM ศูนย์อนามัยที่ 1 และ KM ทีมกลาง ไว้ว่า ...

“วันนี้ เราคงได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของ KM ผมไม่อยากให้เรื่องของ KM เป็นเรื่องที่ทำให้มีความรู้สึกเป็นภาระ กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่อยากให้ KM เป็นส่วนที่จะมาช่วยในการทำงานของพวกเรา ... ราบรื่น สะดวกขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเรา ในฐานะที่กรมอนามัยเป็นกรมวิชาการ เพราะในขณะนี้ เราได้เปลี่ยนจากหน่วยปฏิบัติการ เป็นหน่วยวิชาการ เพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีการเตรียมความรู้ของเรา ให้เพียงพอกับการดำเนินงาน และในขณะเดียวกัน เราต้องเตรียมความรู้ของเราให้ก้าวหน้า เพื่อที่ให้เราอยู่รอดได้ในสถานการณ์ของวันนี้ คือ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม … เราไม่ได้เป็นหน่วยงานเดียว เป็น Unique เดียว ที่อยู่ แต่ว่าทุกวันนี้เราจะมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มาทำงานนี้แข่งกันกับเรา อาจจะมีหน่วยงานบางอันที่เป็นภาคี แต่บางครั้งบางคราว จากการเป็นภาคี ถ้าหากว่าเราไม่มีองค์ความรู้ ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขา ในการที่เราจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาในเรื่องของวิชาการ ตรงนี้เราจะต้องเป็นหน่วยงานซึ่งมีความรู้ด้านวิชาการ ต้องสามารถผลิตองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าหากว่าเราต้องไป consume ความรู้มาจากตรงอื่นตลอด ก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกัน ตรงนี้ก็อยากให้เรื่อง KM เป็นงานซึ่งทำให้เราอยู่ในเวทีของเราได้ และทำให้เราเป็นที่เชิดหน้าชูตา สามารถผลิตองค์ความรู้ออกไปเพื่อประชาชนคนไทยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ผมคาดหวังว่า ในการมาดูงานวันนี้ของเรา จะได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสิ่งไหนที่ดี ก็ขออนุญาตที่จะนำไปถ่ายทอด เผยแพร่ต่อไป”

นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ และทีมงานศูนย์อนามัยที่ 1