วันนี้ กรมอนามัย โดย KM Team เปิด Blog และ Planet ... ลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย ... เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกันบอกเล่า ประสบการณ์ การทำงาน และข้อคิดเห็นอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยน และร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะ