ทันตแพทย์ ความเชื่อมโยงสู่คุณภาพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากรั้วอุดมศึกษาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

ทันตแพทย์ ความเชื่อมโยงสู่คุณภาพ

 ทีม HACC_KKU ได้สัมผัสกับการเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลหลายระดับ และ หลายแห่ง ล่าสุดคือ โรงพยาบาล Xapone แขวง Savannakhet

 ประเด็นที่น่าประทับใจ ของความเหมือนในความแตกต่าง คือ ความสนใจของวิชาชีพ "ทันตแพทย์"

 ทีมงาน Savannakhet ส่ง ทันตแพทย์มาเข้าร่วมเรียนรู้ ที่ HACC_KKU

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ข ส่งเจ้าหน้าที่ และ คณาจารย์ มาร่วม ลปรร  ทีมงาน Back Office นำทีมโดย เลขานุการคณะฯ ใช้ Blog Gotoknow ลปรร อย่างกว้างขวาง

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.น ทำครบทั้งองค์กร จนถึง นิสิตทันตแพทย์(ปีที่ ๖ และ ปีที่ ๕)ต่อเนื่องมาเป็นเวลาปีที่ ๒ และ กำลังต่อเนื่องในปีที่ ๓ โดยท่านคณบดี อาจารย์ วิสาขะ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง และ ต่อเนื่อง

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)