ขอเชิญร่วมงานฉลองมณฑปให้พระครูศาสวุฒิกร วัดคลองขุด 28-30 มกราคม 2549
พอดีกลับบ้านมาและทางวัดฝากประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของผมด้วย


วัดคลองขุดขอเชิญร่วมงานฉลองมณฑปพระครูศาสวุฒิกร ในวันที่ 28-30 มกราคม 2549
ม.2 ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด