เตรียมเวทีตำบลละแสน (ตอนจบ)

ความร่วมแรงร่วมใจจะนำพาให้เครือข่ายพัฒนาและยั่งยืน

     หลังจากเมื่อวานนี้จัดเวทีตำบลละแสนที่ลำปางเสร็จ  ผู้วิจัยและอาจารย์พิมพ์ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสมทบกับทีมกระทรวงการคลังและทีมอาจารย์ตุ้มกับคุณภีม  หลังจากรับประทานอาหารเย็นที่ร้านกาแลเสร็จก็เดินทางเข้าที่พักที่ธุดงคสถาน  (สันทรายแม่โจ้)  แต่กว่าจะอาบนำและเข้านอนก็เป็นวันใหม่แล้ว  (ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆ)  ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็มาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์  รับประทานอาหารเช้า  เรื่องที่สุดแสนจะตื่นเต้นที่สุดในวันนี้และเช้านี้ก็คือ  การได้พบกับเพื่อนร่วมสถาบันที่ มช. คุยกันไปคุยกันมาเพิ่งรู้ว่ารหัสเข้าปริญญาตรีก็รหัสเดียวกัน  เพียงแต่เรียนกันคนละคณะเท่านั้นเอง  ก่อนแยกย้ายจากกันไปผู้วิจัยก็ได้ขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อนคนนี้เอาไว้  ต่อไปจะได้โทรคุยกัน

    มาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะ  วันนี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องเตรียมการตำบลละแสนให้จบ (แต่ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่า)  ขณะที่กำลังเขียนนี้ได้เดินทางมาถึงเชียงรายแล้ว  เข้าพักที่โรงแรมเวียงอินทร์กับอาจารย์ตุ้มและคณะค่ะ

   ขอต่อจากเมื่อวานนี้เลยก็แล้วกันนะคะ  หลังจากที่ทีมงานได้มอบหมายงานกันแล้ว  คุณสามารถก็คั่นรายการโดยให้ทุกคนที่มาร่วมประชุมแนะนำตัว (อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเพื่อเป็นการฝึกให้ทุกคนได้รู้จักพูด)  เริ่มจาก

   กลุ่มบ้านต้าฯ (เจ้าภาพ)  ประกอบด้วย

   1.คุณสมศักดิ์  ทำหน้าที่เป็นเหรัญญิก

   2.คุณนิทิศ  ดูแลกองทุนเงินกู้

   3.คุณพงษ์อนันต์  ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ

   4.คุณพิสมัย  เป็นเลขาฯ

   5.ลุงคมสัน  เป็นประธานฯกลุ่ม

   คณะกรรมการเครือข่ายฯ  ประกอบด้วย

   1.คุณวิรุฬห์ศักดิ์  เป็นประธานกลุ่มบ้านร้อง  และกรรมการกองทุนคำประกันของเครือข่ายฯ

   2.คุณปิยชัย  เป็นประธานกลุ่มบ้านต้นธงชัย 

   3.อ.ชวนพิศ  เป็นประธานกลุ่มบ้านเอื้อม  และเป็นกรรมการกองทุนวิสาหกิจชุมชนของ       เครือข่ายฯ

   4.คุณบัณฑิต  เป็นกรรมการกลุ่มแม่พริก

   5.คุณโสภณ  เป็นกรรมการกลุ่มแม่พริก

   6.อ.ธวัช  เป็นกรรมการกลุ่มแม่พริก  และเป็นผู้ตรวจสอบของเครือข่ายฯ

   7.คุณสุภัตรา  เป็นกรรมการกลุ่มนาก่วม  และเป็นกรรมการกองทุนเฉลี่ยความเสี่ยงของเครือข่ายฯ

   8.คุณอุทัย  เป็นประธานกลุ่มแม่ทะ  และเป็นรองประธานของเครือข่ายฯ

   9.คุณสวรส  เป็นกรรมการกลุ่มนาก่วมใต้  และเป็นกรรมการกองทุนสวัสดิการคนทำงานของเครือข่ายฯ

   10.อ.สมพิศ  เป็นเลขาฯเครือข่ายฯ  ดูแลกองทุนเพื่อการชราภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา

   11.คุณจรรยา  เป็นกรรมการกลุ่มสบตุ๋ย  และเป็นกรรมการกองทุนชราภาพของเครือข่ายฯ

   12.คุณนพนัย  เป็นกรรมการกลุ่มป่าตัน

   13.คุณประหยัด  เป็นกรรมการกลุ่มป่าตัน

   14.คุณอรพินทร์  จากกลุ่มบ้านดงม่อนกระทิง  และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของเครือข่ายฯ

   หลังจากที่แนะนำตัวเสร็จ  คุณสามารถได้ดำเนินการต่อ  โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมาครั้งนี้ว่า

   1.เพื่อประชุมเตรียมงานตำบลละแสน

   2.เพื่อมาเยี่ยมกลุ่มบ้านต้าฯ  เท่าที่ดูเห็นว่ามีความก้าวหน้าด้านระบบข้อมูล โดยเฉพาะด้านการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการรวบรวมข้อมูลของสมาชิกซึ่งค่อนข้างชัดเจนเป็นระบบ

   เมื่อกล่าวถึงวัตถุประสงค์แล้ว  คูรสามารถปิดท้ายรายการโดยให้แต่ละคนสะท้อนความคิดเห็นต่างๆออกมา  มีผู้สะท้อนหลายท่าน  ได้แก่

   กลุ่มบ้านต้าฯ  เริ่มจาก

   1.คุณสมศักดิ์  บอกว่า  บอกว่าการดำเนินการเน้นไปที่การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

   2.คุณนิทิศ  บอกว่า  การทำงานไม่มีปัญหาอะไร  ส่วนของกองทุนเงินกู้ก็ไม่มีปัญหาอะไร

   3.คุณพิสมัย  บอกว่า  โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีปัญหาหลายจุด  เช่น  ไม่พันยอดสมาชิกในปีต่อไป  เป็นต้น

   4.คุณพงษ์อนันต์  บอกว่า  ไม่มีปัญหาอะไร  ตอนนี้การเงินเป็นปัจจุบันแล้ว

   5.ลุงคมสัน  บอกว่า  ชุมชนนี้มีคนน้อย  มีแต่บ้านไม่มีคนอยู่  การขยายสมาชิกภายในชุมชนทำได้ยาก  ทางแก้ก็คือ  หาสมาชิกจากภายนอก  เช่น  ตอนนี้ขยายสมาชิกไปที่บ้านหน้าค่าย  บ้านไร่แผ่นดินทอง  เป็นต้น  นอกจากนี้แล้วยังเอาเงิน 30 %  มาทำเรื่องขยะ  ได้ผลพอสมควร  แต่ยังทำไม่ได้ทำเต็มที่  เพราะ  สมาชิกมีน้อย  ส่วนเงินกู้  (กองทุนหมุนเวียน)  ปีนี้ได้ปันผลร้อยละ 4  เฉลี่ยคืนร้อยละ 10

   ก่อนจบ  คุณสามารถแนะนำว่าขอให้หากรรมการให้ครบ  คณะกรรมการเดิมจะได้ไม่เหนื่อยมาก  หลังจากนั้นก็ปิดการประชุม  โดยขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันทำงาน  และขอให้ทุกคนไปร่วมงานวันที่ 11 ด้วย  รวมทั้งใครที่ว่างในวันนี้ (วันที่7)  ก็ขอให้ไปเยี่ยมกลุ่มบ้านหลุกด้วยกัน

   สำหรับผู้วิจัยไม่ขอสรุปอะไรมากนะคะ  แค่อยากบอกว่าความร่วมแรงร่วมใจจะนำพาให้เครือข่ายพัฒนาและยั่งยืน

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)