คนติด Blog กับคนคลั่ง Blog

 อาจารย์ ดร.พัชรี และ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้จัดงานเลี้ยงรับทีมงานจาก Savannakhet Province ท่านอาจารย์เปรยว่า คนเขียน Blog แล้วมักจะติด ผมเองไม่แน่ใจ "ติด กับ คลั่ง" ต่างกันหรือไม่

 สิ่งที่แน่ใจที่พยายามบันทึกลงใน Blog ส่วนหนึ่งเป็น "กิจกรรมที่ดำเนินการจริง เป็นประสบการณ์ที่ ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะตัวแทนของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหลายๆสิ่ง ซึ่งเป็นพันธกิจ ซึ่งในส่วนที่รับผิดชอบ คือ การบริการวิชาการแก่ชุนชน ไม่ได้มีเจตนาที่จะ เพ้อเจ้อ หรือ อวดตัวใดๆทั้งสิ้น"

 ประเด็นที่ "คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ท้วงติงการ ประกันคุณภาพของศูนย์บริการวิชาการ คือ ไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร" สิ่งที่เป็นความโชคดีของพวกเราชาว UKM คือ ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ได้สนับสนุนให้ อาจารย์ ดร.จันทวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบ จึงได้ประจวบเหมาะกับการ "เป็นคุณลิขิต"

 ดังนั้นการเขียนลง Blog GotoKnow จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมพิจารณาว่า "เป็นประโยชน์ และ พร้อมรับคำเสนอแนะ เพื่อเป็นการบริหารงานที่โปร่งใส และ สามารถให้ข้อคิดเห็น ท้วงติง เสนอแนะได้ ตลอดเวลา"

 เชิญครับช่วยกันแนะว่าทำงาน โดยใช้ "กฤษฏีกา การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ที่ว่า โปร่งใส " "เราทำกันอย่างไรครับ"

 ด้วยความปรารถนาดี ยอม "ติด Blog ครับ ถึงแม้จะไม่ได้รับความสนใจ แต่ต้องบันทึกครับ เพื่อเป็นประวติศาสตร์ส่วนหนึ่งของการทำงานที่มาเป็น ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ที่ยอมโดนตำหนิครับ"

 JJ