"คู่มือ" ตามที่คุณขอมา (You ask for it)

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดทำ "คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้" สำหรับส่วนราชการ ในนั้นได้ให้แนวทางการจัดทำ KM Action Plan ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่ง

     ผมจำได้ว่าช่วงแรกๆ ตอนที่อธิบายเรื่อง KM ให้หน่วยราชการต่างๆ ทราบเกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง และหลักการ นั้น เสียงสะท้อนหรือ Feedback ที่ได้รับ มักจะเป็นไปในทำนองที่ว่า "อยากจะได้อะไรๆ ที่ชัดๆ เป็นรูปธรรมกว่านี้หน่อย" 

     ตอนนี้ผมคิดว่าท่านได้สิ่งที่เคยขอไว้แล้วครับ.... สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดทำ "คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้" สำหรับส่วนราชการ ในนั้นได้ให้แนวทางการจัดทำ KM Action Plan ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่ง มีแบบฟอร์มที่จะช่วย Guide ท่านสู่การจัดทำแผนได้อย่างเป็นระบบ จำนวน 13 แบบฟอร์ม  พร้อมทั้งมีตัวอย่างแสดงไว้อย่างชัดเจน
 

     หลังจากที่มีผู้มาขอคำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว ผมได้ลองสรุปขั้นตอนการจัดทำแผนพร้อมแสดงหมายเลขแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องไว้ดังรูปที่แสดงข้างล่างนี้ หากมีข้อสงสัยในรายละเอียด คงต้องสอบถามที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติที่เบอร์ 0-2619-5500 ต่อ 576 เอาเองนะครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beyond "KM"ความเห็น (0)