เอกสารประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 2

ชายขอบ
  16 มกราคม 2549  

     เอกสารประกอบวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health)
รหัส 4074201  2(2-0)  ปีการศึกษา  2548  ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     การเรียนรู้ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามนี้ครับ

     - ปรัชญา แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (ต่อ) --> เศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาค, อุปสงค์-อุปทานและปัจจัยกำหนดเกี่ยวกับบริการสาธารณสุข, ลักษณะพิเศษของสินค้าสุขภาพ, ปรากฏการณ์ความบิดเบี้ยวของอุปสงค์-อุปทานในระบบบริการ- สาธารณสุข, การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ (ดาวน์โหลด EHO03.zip)

     - การเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข --> แนวคิดทางการเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข, แหล่งที่มา-ที่ไปของการเงินการคลัง, กลไกการจ่ายเงิน (ดาวน์โหลด EHO04.zip)

     - การเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข (ต่อ) --> ส่วนผสมระหว่างบริการและการคลังของภาครัฐและภาคเอกชน, ปัญหาการเงินการคลังในระบบบริการสาธารณสุข, แนวโน้มการเงินการคลังของประเทศ, ระบบการคลังตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท ฯ) (ดาวน์โหลด EHO05.zip)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข#การเรียนการสอน#เรียนร่วม#อาจารย์พิเศษ#แบ่งปันความรู้

หมายเลขบันทึก: 12055, เขียน: 12 Jan 2006 @ 19:53, แก้ไข, 19 Mar 2015 @ 08:31, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)