ทีมหมอลาว ลปรร เพื่อพัฒนาคุณภาพ(๑)

 ภาพที่น่าประทับใจ ของทีมแพทย์จาก สวรรค์ ณ เขต กำลัง "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ " เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

ภาพสุดท้ายการสรุปผลการสัมมนาในวันแรก(๑๒/๑/๔๙)

 

JJ